Мій сайт

Меню сайту

ПРОГРАМА З БІОЛОГІЇ
9-й клас
Рівень стандарту
105 год. (3 год. на тиждень, з них 10 резервних)
К-ть
годин
Змість темиДержавні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

4
Вступ
Біологічні науки, що вивчають організм людини. Значення знань про людину для збереження її здоров’я. Походження людини.  Особливості виду Homo sapiens.
Соціальне та культурне успадкування.

Учень:
називає:
 • біологічні науки, що вивчають людину;
 • систематичне положення людини;
характеризує:
 • особливості еволюції виду Homo sapiens;
 • гіпотези походження виду Ноmo sapiens;
 • раси людей;
пояснює:
 • роль біологічних і соціальних факторів в  еволюції людини;
робить висновок:
 • про місце людини в системі органічного світуДемонстрування муляжів черепа людини та людиноподібної мавпи.

Розділ ІХ. Людина

14
Тема 1. Організм людини як біологічна система
 
Поняття про біологічні системи.   Клітинна будова організму людини. Характеристика тканин . Органи. Фізіологічні системи органів людини.
Регуляторні системи організму людини
Учень:
називає:
 • тканини організму людини;
 • органи людини;
 • фізіологічні системи органів організму людини;
 • наводить приклади:
 • різних типів клітин;
характеризує:
 • клітинну будову організму людини;
 • типи тканин;
 • організм людини як систему;
пояснює:
 • принцип нервової регуляції;
 • принцип ендокринної регуляції;
 • принцип імунної регуляції;;
порівнює:
 • нервову і гуморальну регуляцію фізіологічних функцій;
 • спостерігає та описує:
 • мікроскопічну будову тканин людини;
дотримується правил:
 • роботи з мікроскопом;
робить висновок:
 • про організм людини як біологічну системуДемонстрування муляжів,  мікропрепаратів тканин людини.

27
Тема 2. Опора і рух
 
Будова і функції опорно-рухової системи.
Кісткова та хрящова тканини.
Розвиток кісток. З'єднання кісток.
Будова скелета людини.   
Будова і функції скелетних м’язів. Види м'язів. Механізм скорочення м'язів. Сила м'язів. Втома м'язів
Учень:
називає:
 • значення опорно-рухової системи;
 • типи з'єднання кісток;
 • основні групи м'язів;
 • розпізнає на малюнках, муляжах, власному організмі:
 • види кісток;
 • відділи скелета;
 • скелетні м’язи;
характеризує:
 • функції опорно-рухової системи;
 • кісткову і хрящову тканини;
 • будову і ріст, вікові зміни складу  кісток;
 • типи суглобів
 • основні відділи скелета,
 • посмуговану м’язову тканину;
 • будову скелетних м'язів, групи мязів;
 • роботу скелетних м’язів, механізми стомлення;
пояснює: 
 • взаємозв’язок органів опорно-рухової системи;
 • особливості скелета людини, зумовлені прямоходінням; 
 • регуляцію роботи скелетних м’язів;
 • роль рухової активності для збереження здоров'я;
 • фізичні відмінності організмів жінок і чоловіків;
застосовує знання:
 • про  особливості опорно-рухової системи   для попередження травм і захворювань; 
 • для надання першої допомоги при ушкодженнях опорно-рухової системи      Демонстрування скелета і торса людини та ссавців, черепа, скелета кінцівок, кісток, хребців, декальцинованої та випаленої кісток; дослідів, що ілюструють статичне та динамічне навантаження; розкривають, вплив ритму і обсягу навантаження на ефективність роботи скелетних м'язів.
Лабораторна робота:
№1. Мікроскопічна будова кісткової, хрящової та м'язової тканин.*
№2. Втома при статичному і динамічному навантаженні. Вплив ритму і навантаження на розвиток втоми.
Практичні роботи:
№1. Будова суглобів, допомога при ушкодженнях опорно-рухової системи       

37

Тема 3. Кров і лімфа

Внутрішнє рідке середовище організму людини
Склад і функції крові. 
Захисні функції крові.
Імунітет. Специфічний і неспецифічний імунітет.
Згортання крові

 

Учень:
називає:
 • склад і функції крові;
 • види імунітету (клітинний, гуморальний);
 • органи, що беруть участь у забезпеченні імунітету;
розпізнає:
 • клітини крові на малюнках;
характеризує:
 • плазму крові;
 • будову і функції еритроцитів, лейкоцитів і тромбоцитів;
 • імунітет, його значення, регуляція;
 • імунні реакції організму;
 • зсідання крові як захисну реакцію організму; .
 • групи крові: система АВО, резус-фактор;
обґрунтовує:
 • роль внутрішнього середовища в життєдіяльності організму людини;
 • необхідність застосування вакцин і лікувальних сироваток; 
пояснює:
 • значення лімфи, тканинної рідини;
 • поняття гомеостаз;
 • роль імунної системи в регуляції фізіологічних функцій, розвитку людини, регенерації тканин;
 • роль імунної системи в реакціях відторгнення трансплантатів;
спостерігає і описує:
 • мікроскопічну будову крові людини;
застосовує знання:
 • для запобігання ВІЛ-інфікуванню


Лабораторна робота:
№ 3. Мікроскопічна будова крові людини.

57
Тема 4.  Кровообіг і лімфообіг
 
Органи кровообігу: серце і судини  . Будова і функції серця.   
Судинна система, її будова. Рух крові по судинах.   Велике і мале коло кровообігу. Регуляція  кровопостачання органів
Лімфообіг та його значення
Учень
називає:
 • кровоносні судини;
 • розпізнає:
 • органи кровообігу на малюнках;
характеризує:
 • будова і робота серця;
 • особливості будови серцевого м’яза;
 • властивості серцевого м'яза;
 • серцевий цикл;
 • роботу серця;
 • автоматію роботи серця;
 • будову кровоносних судин;
 • велике і мале коло кровообігу;
 • рух крові по судинах;
 • артеріальний тиск крові;
 • фактори, які впливають на роботу серцево-судинної системи;
пояснює:
 • регуляцію роботи серцево – судинної системи;
 • причини порушення артеріального тиску;
 • значення лімфообігу;
 • застосовує знання для:
 • надання першої допомоги при кровотечах;
 • профілактики серцево-судинних хвороб;
 • самоспостережень за частотою пульсуДемонстрування муляжів будови серця.
Практичні роботи:
№ 2. Вимірювання частоти серцевих скорочень і артеріального тиску.
№ 3. Реакція серцево-судинної системи на дозоване навантаження.
№ 4. Вивчення кровообігу. Зміни в тканинах при порушенні кровообігу.

55Тема 5. Дихання
 
Значення дихання. Будова і функції органів дихання. Голосовий апарат. Дихальні рухи. Газообмін у легенях і тканинах. Нейрогуморальна регуляція дихання.
 
Учень
називає:
 • функції органів дихання;
розпізнає:
 • органи дихання на малюнках.
характеризує:
 • процеси дихання  ;
 • регуляцію дихальних рухів;
 • будову і функції органів дихання;
 • роботу голосового апарату;
 • механізми легеневого дихання;
пояснює:
 • функції верхніх і нижніх дихальних шляхів;
 • механізм кровообігу у легенях і тканинах;
 • нервову і гуморальну регуляцію процесу дихання;
 • відмінності легеневого і тканинного дихання;
 • вплив оточуючого середовища на дихальну систему;
порівнює і обґрунтовує:
 • різницю складу вдихуваного і видихуваного повітря;
застосовує знання для:
 • профілактики захворювань органів диханняДемонстрування  муляжів будови легень, моделі гортані, моделі, що пояснює вдих і видих; спірометра; дослід з виявлення вуглекислого газу у видихуваному повітрі; вимірювання життєвої ємності легень; прийомів штучного дихання.

6

8
Тема 6. Живлення і травлення
 
Енергетичні потреби організму. Типи поживних речовин.   Харчування і здоров'я. 
Будова і функції органів травлення,   травних залоз.     Травлення у тонкому кишечнику. Функції товстого кишечнику. Регуляція травлення
Учень
називає
 • органи травної системи;
 • травні залози;
розпізнає:
 • органи травлення на малюнках;
характеризує:
 • їжу як джерело енергії;
 • процеси живлення і травлення ;
 • травлення в ротовій порожнині,
 • функцію слинних залоз, склад слини;
 • будову  і функції зубів;
 • будову шлунка, травлення в шлунку,
 • ферменти шлункового соку;
 • значення соляної кислоти для травлення в шлунку;
 • регуляцію соковиділення, рухової активності шлунка;
 • будову і функції тонкого кишечнику;
 • травлення в тонкому кишечнику;
 • всмоктування поживних речовин;
 • функцію товстого кишечнику;
 • функції печінки;
пояснює:
 • роль печінки і підшлункової залози  в травленні;
 • значення ворітної системи печінки;
 • функціональне значення для організму білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, води і мінеральних речовин;
 • значення мікрофлори кишечнику;
 • нервово-гуморальну регуляцію роботи   системи травлення;
 • обмін речовин і енергії між організмом і оточуючим середовищем;
спостерігає та описує:
 • дію ферментів слини на крохмаль;
застосовує знання:
 • про будову і функції органів травлення для   профілактики захворювань органів травлення, харчових отруєнь;
 • для обґрунтування способів збереження вітамінів у продуктах харчування;
 • складання харчового раціону відповідно до енергетичних витрат власного організму;
 • самоспостереження за співвідношенням ваги і росту тілаДемонстрування моделей органів травлення, дослідів, що виявляють дію шлункового соку на білки.
Лабораторна робота:
№4. Дія ферментів слини на крохмаль
Практичні роботи:
№ 5. Антропометричні виміри.
№ 6. Аналіз індивідуального харчування за добу та відповідність його нормам.

Розділ ІІІ. Гриби

85
Тема 1. Гриби та лишайники
 
Загальна характеристика грибів.  Різноманітність грибів. Поширення,  середовища існування. Пристосувальні рисибудови й життєдіяльності.
Лишайники.
Значення грибів і лишайників у природі й в житті людини

Учень:
називає:
 • загальні ознаки царства Гриби;
наводить приклади:
 • паразитних, цвільових, шапкових грибів;
 • найпоширеніших видів грибів і лишайників свого регіону;
 • використання грибів людиною;
характеризує:
 • будову гриба;
 • основні групи грибів за їх способом живлення;
 • будову лишайника як симбіотичного організму;
 • живлення, розмноження, ріст і розвиток грибів та лишайників;
 • пристосування грибів і лишайників до умов середо­вища;
пояснює:
 • взаємозв'язок грибів і вищих рослин;
 • значення штучного вирощування грибів;
порівнює:
 • гриби і рослини, лишайники;
 • плодові тіла їстівних та отруйних грибів;
застосовує знання:
 • для обґрунтування прийомів зберігання продуктів харчування;
 • у профілактиці захворювань рослин, тварин і людини, щоспричиняються грибами;
дотримується правил:
 • збирання та зберігання грибів;
 • профілактики отруєння грибами;
робить висновок:
 • про значення грибів у природі і в житті людиниДемонстрування їстівних, отруйних, цвілевих, паразитичнихгрибів; накипних, листуватих і кущистих лишайників.
Пошук
Форма входу
Календар
«  Березень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Друзі сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Кількість користувачів сайту:
1458

Статистика реєстрацій
За сьогодні: 0
За вчора: 0
За 7 днів: 0
За місяць: 0
 

Вітаємо новачків сайту
 • julijadoroshenko2
 • burakova95
 • valentinovnan8
 • alinazarubina136
 • Географіня
 • ludakurko334
 • tabanovamariya
 • rubankolechka
 • danich13marina
 • chugunova-dasha

 • Copyright MyCorp © 2021
  Зробити безкоштовний сайт з uCoz